Wouter van Wijk, 5 februari 1945

Verzetsman

Op 5 februari 1945 vond deze (voor mij) onbekende man de dood door kogels van de bezetter. Waarom? Wie was hij?

Wouter werd geboren als zoon van Antonie van Wijk en Margje Schoon.

Antonie en Margje van Wijk – Schoon

Antonie van Wijk (geboren in Aalburg) en Margje Schoon ( geboren in Zuidlaren) treden op 9 mei 1912 in het huwelijk in Zeist.
Hun gezin werd uitgebreid met:
Wouter, geboren 16 april 1913 in Zeist
Dina, geboren 3 september 1916 in Zeist

Dina trouwt op 17 november 1938 in Zeist met Jan Dill, 28-jarige man uit Gouda.

Antonie van Wijk was hoofd van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) in Zeist.

Vader Antonie overlijdt op 21 maart 1968 in Amersfoort. Zes jaar later verlaat Margje het aardse, ze sterft op 24 september 1974 in Zeist.

Wouter van Wijk

Op 20 juni 1940, net na de inval van de Duitsers, trouwt Wouter met Dina van Wieringen. Zij is 33 jaar ervoor geboren in Rotterdam.

Huwelijksakte Wouter en Dina

In de oorlogsjaren was het beroep van Wouter districtsopzichter bij de aanlegdienst bij de N.V. Provinciale Waterleiding Maatschappij in Groningen. Hij zou op een woonboot in Nieuwolda gewoond hebben.

Daarnaast zat hij in het verzet. Hij raakte daar bij betrokken in het tweede oorlogsjaar. Hij begon met het maken van plattegronden van distributiekantoren, voor overvallen. Daarnaast maakte hij sleutels na. In een later stadium nam hij deel aan de overvallen, vervalst persoonsbewijzen en hielp bij het onderbrengen van onderduikers.

Wouter was in september 1944 in Zeist en werd daar ondercommandant van de lokale BS. Zijn arrestatie vond plaats op 11 december 1944, niet bekend is waarom hij gearresteerd was. Bij zijn aanhouding zijn wapens gevonden in huis.

Wouter van Wijk

De Amersfoortse verzetsploeg blies een seinwachtershuisje op. Als vergelding werd Wouter, samen met 8, volgens ander bronnen 19, andere mannen, doodgeschoten.

In Zeist blijft zijn naam voortleven: Wouter van Wijklaan.

Overlijdensakte Wouter van Wijk

Bronnen:
http://www.allegroningers.nl
http://www.wikipedia.nl
http://www.geheugenvanzeist.nl


Salomon Cohen

Twee honderd jaar geleden

Op 5 januari 1820 werd Salomon Cohen geboren in Groningen. Hij was de zoon van Meijer Moses Cohen en Saartje Meijers, die trouwden op 17 mei 1807 in Groningen.

De ouders kwamen uit Hasselt, zo is vermeld bij de ondertrouw- en huwelijksinschrijving.

Meijer Moses Cohen en Saartje Meijers

Het gezin werd verblijd met 5 kinderen (voor zover na te gaan):
Hanna geboren 4 augustus 1811 en overleden 27 maart 1892, beiden in
Groningen
Bruintje geboren 25 augustus 1813 en overleden 13 november 1846 in
Groningen, ze was naaister
Mozes geboren 8 september 1815 in Groningen. Hij trouwde Frouwtje de
Leeuw (zie verderop). Geen overlijden van Mozes gevonden
Salomon geboren 5 januari 1820 en overleden 22 april 1841 in Groningen
Eva geboren 14 november 1824 in Groningen, geen overlijden
gevonden

Meijer overleed op 19 augustus 1835 in Groningen, ongeveer 48 jaar oud. Zijn vrouw sloot haar ogen definitief op 20 oktober 1846.

300 jaar geleden in Sappemeer

Anske Rienties en Lijsbet Tekes, Sappemeer

Op 22 oktober 1719 overleed Lijsbet [Elisabeth, Liesabeth, Lijsabeth] Tekes [Thekes, Teekes] in Sappemeer. Wie was deze vrouw?

Ze trouwde op 27 januari 1678 in Sappemeer met Anske [Antsche, Ansche] Rienties [Rinties, Rintjes]. Op 7 december 1679 zijn ze lidmaten geworden van de kerkelijke gemeente in Sappemeer: Den 7 december [1679] zijn angekomen: Anske Rinties en Elisabeth Thekes eeluiden.

Het gezin werd verblijdt met de volgende kinderen, allen gedoopt in Sappemeer:
– Roelofjen ~ 16 november 1679
– Theke ~ 18 september 1681, † voor 20 oktober 1689
– Trijntien ~ 26 november 1682
– Engeltien ~ 27 september 1685, † voor 11 juni 1693
– Hillichien ~ 23 oktober 1687
– Theke ~ 20 oktober 1689
– Rintie ~ 15 november 1691
– Engeltien ~ 11 juni 1693

Roelofjen trouwt tweemaal: 1. Simen Jans, ondertrouw op 20 januari 1704 in Sappemeer. Er zijn geen kinderen gevonden van dit echtpaar. Op 26 februari 1719 treedt ze in Sappemeer in het huwelijk met Reneke Hoijtes. Met hem krijgt ze twee kinderen, genaamd Elisabeth en Anske.

Reneke had met Jantje Tebbes, zijn eerste vrouw, zeven kinderen gekregen.

Trijntien stapt op 6 maart 1707 in Sappemeer in het huwelijk met Haijo Helmers, met wie ze zes kinderen krijgt, waarschijnlijk hebben vier kinderen niet de volwassen leeftijd bereikt [o.b.v. vernoeming], t.w. Anske, Trijntien, Trijntjen, Anske, Anske en Anske.
Trijntien wordt in het lidmatenregister van 1750 vermeld: Trijntje Anskes weduwe van Haije Helmers.

Hilchien geeft haar ja-woord aan Dauwe [Douwe] Hindrix op 30 augustus 1711 in Sappemeer. Hun gezin werd verrijkt met 4 kinderen: n.n., Anske, Trijntien en Lijsbet.

Theke huwt 1. Margjen Douwes op 29 januari 1713 in Sappemeer, die hem een dochter schenkt, Lijsbeth. Op 25 augustus 1715 trouwt hij 2. Fieke Alberts, zij krijgen drie kinderen: Albert, Anske en Tekke.

Anske en Lijsbet woonden, net als hun dochter Trijntien Anskes en schoonzoon Haijo Helmers, op 2 december 1714 bij het Voordiep ten noorden.

Anske en Lijsbet kregen 8 kinderen. Deze schare werd uitgebreid met 16 kleinkinderen. Helaas heeft Lijsbet de jongste drie (de kinderen van Roelofjen en Reneke (1720 en 1724 geboren) en de jongste van Trijntien en Haijo (1722 geboren) niet mogen zien, ze overleed in 1719.

Sappemeer

Sappemeer, Sapmeer of Duivelsmeer, is ontstaan in 1621 door verveners. De stad Groningen was sinds 1613 eigenaar. In 1631 werd een contract met de Friese vervener Feijthije Ottens gesloten om het gebied te ontginnen. Het was het eerste centrum in de Veenkoloniën.

Koepelkerk in Sappemeer

In 1685 schreef J.L. Terwen, die het gehele land heeft beschreven vanuit het gezichtspunt van een “voetwandelaar’, Sappemeer als volgt.

Sappemeer, gelegen aan het Winschoterdiep, met 2.300 inw. in de kom van het dorp, en 3.400 in de gem., waartoe nog verscheidene gehuchten behooren. De bestaanmiddelen zijn landbouw, veeteelt, handel, scheepsbouw, binnen- en buitenlandsche scheepvaart en fabriekwezen, 8 scheepstimmerwerven, grofsmederijen, touwslagerijen, kalkbranderijen, molens, enz. Het dorp was tot in 1618 een door hooge veenen omgeven meer, en bezit eene in 1633 gestichte, fraaije Herv., achtkante koepelkerk, met eenen kleinen open toren, maar zonder orgel; op een weinig afstands staat een zeer lage dikke steenen toren, waarin de luiklok hangt; men vindt er tevens eene Evang. Luth., eene R.K. en eene nieuwe, fraaije Doopsgez. Kerk, die toren en orgel heeft.


Nabrander!

Inmiddels is iets meer bekend over Roelefjen Anskes.

Roelofjen Anskes wordt op 16 maart 1704 ingeschreven als lidmaat van de kerk in Leek. Ze is overleden na 16 maart 1731 als ze wordt genoemd als stiefmoeder van Autje Reenkes (huwelijkscontract van Autje en Jan Peters op 16 maart 1731 beschreven). Haar zoon Anske trouwt met Margjen Lammerts, met wie hij 8 kinderen krijgt.

Hilchien Anskes wordt oma van 5 kleinkinderen, Anske Douwes krijgt 2 zoons en 1 dochter, Trijntien heeft met haar Tamme 1 zoon en 3 dochters.

Theke Anskes werd opa (via Albert) van 4 kinderen, waarvan er twee (hoogstwaarschijnlijk) jong zijn overleden (zelfde voornamen). Zoon Tekke schonk hem 2 meisjes en 2 jongens (één jong overleden).

Bronnen:
http://www.allegroningers.nl
http://www.lidmatengroningen.nl
http://www.wikipedia.nl
– Het Koningrijk der Nederlanden voorgesteld in eene reeks van 136
naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten en beschreven
door J.L. Terwen (1813-1873), 1856 Herdruk 1979 B.V. Foresta te
Groningen