300 jaar geleden in Sappemeer

Anske Rienties en Lijsbet Tekes, Sappemeer

Op 22 oktober 1719 overleed Lijsbet [Elisabeth, Liesabeth, Lijsabeth] Tekes [Thekes, Teekes] in Sappemeer. Wie was deze vrouw?

Ze trouwde op 27 januari 1678 in Sappemeer met Anske [Antsche, Ansche] Rienties [Rinties, Rintjes]. Op 7 december 1679 zijn ze lidmaten geworden van de kerkelijke gemeente in Sappemeer: Den 7 december [1679] zijn angekomen: Anske Rinties en Elisabeth Thekes eeluiden.

Het gezin werd verblijdt met de volgende kinderen, allen gedoopt in Sappemeer:
– Roelofjen ~ 16 november 1679
– Theke ~ 18 september 1681, † voor 20 oktober 1689
– Trijntien ~ 26 november 1682
– Engeltien ~ 27 september 1685, † voor 11 juni 1693
– Hillichien ~ 23 oktober 1687
– Theke ~ 20 oktober 1689
– Rintie ~ 15 november 1691
– Engeltien ~ 11 juni 1693

Roelofjen trouwt tweemaal: 1. Simen Jans, ondertrouw op 20 januari 1704 in Sappemeer. Er zijn geen kinderen gevonden van dit echtpaar. Op 26 februari 1719 treedt ze in Sappemeer in het huwelijk met Reneke Hoijtes. Met hem krijgt ze twee kinderen, genaamd Elisabeth en Anske.

Reneke had met Jantje Tebbes, zijn eerste vrouw, zeven kinderen gekregen.

Trijntien stapt op 6 maart 1707 in Sappemeer in het huwelijk met Haijo Helmers, met wie ze zes kinderen krijgt, waarschijnlijk hebben vier kinderen niet de volwassen leeftijd bereikt [o.b.v. vernoeming], t.w. Anske, Trijntien, Trijntjen, Anske, Anske en Anske.
Trijntien wordt in het lidmatenregister van 1750 vermeld: Trijntje Anskes weduwe van Haije Helmers.

Hilchien geeft haar ja-woord aan Dauwe [Douwe] Hindrix op 30 augustus 1711 in Sappemeer. Hun gezin werd verrijkt met 4 kinderen: n.n., Anske, Trijntien en Lijsbet.

Theke huwt 1. Margjen Douwes op 29 januari 1713 in Sappemeer, die hem een dochter schenkt, Lijsbeth. Op 25 augustus 1715 trouwt hij 2. Fieke Alberts, zij krijgen drie kinderen: Albert, Anske en Tekke.

Anske en Lijsbet woonden, net als hun dochter Trijntien Anskes en schoonzoon Haijo Helmers, op 2 december 1714 bij het Voordiep ten noorden.

Anske en Lijsbet kregen 8 kinderen. Deze schare werd uitgebreid met 16 kleinkinderen. Helaas heeft Lijsbet de jongste drie (de kinderen van Roelofjen en Reneke (1720 en 1724 geboren) en de jongste van Trijntien en Haijo (1722 geboren) niet mogen zien, ze overleed in 1719.

Sappemeer

Sappemeer, Sapmeer of Duivelsmeer, is ontstaan in 1621 door verveners. De stad Groningen was sinds 1613 eigenaar. In 1631 werd een contract met de Friese vervener Feijthije Ottens gesloten om het gebied te ontginnen. Het was het eerste centrum in de Veenkoloniën.

Koepelkerk in Sappemeer

In 1685 schreef J.L. Terwen, die het gehele land heeft beschreven vanuit het gezichtspunt van een “voetwandelaar’, Sappemeer als volgt.

Sappemeer, gelegen aan het Winschoterdiep, met 2.300 inw. in de kom van het dorp, en 3.400 in de gem., waartoe nog verscheidene gehuchten behooren. De bestaanmiddelen zijn landbouw, veeteelt, handel, scheepsbouw, binnen- en buitenlandsche scheepvaart en fabriekwezen, 8 scheepstimmerwerven, grofsmederijen, touwslagerijen, kalkbranderijen, molens, enz. Het dorp was tot in 1618 een door hooge veenen omgeven meer, en bezit eene in 1633 gestichte, fraaije Herv., achtkante koepelkerk, met eenen kleinen open toren, maar zonder orgel; op een weinig afstands staat een zeer lage dikke steenen toren, waarin de luiklok hangt; men vindt er tevens eene Evang. Luth., eene R.K. en eene nieuwe, fraaije Doopsgez. Kerk, die toren en orgel heeft.


Nabrander!

Inmiddels is iets meer bekend over Roelefjen Anskes.

Roelofjen Anskes wordt op 16 maart 1704 ingeschreven als lidmaat van de kerk in Leek. Ze is overleden na 16 maart 1731 als ze wordt genoemd als stiefmoeder van Autje Reenkes (huwelijkscontract van Autje en Jan Peters op 16 maart 1731 beschreven). Haar zoon Anske trouwt met Margjen Lammerts, met wie hij 8 kinderen krijgt.

Hilchien Anskes wordt oma van 5 kleinkinderen, Anske Douwes krijgt 2 zoons en 1 dochter, Trijntien heeft met haar Tamme 1 zoon en 3 dochters.

Theke Anskes werd opa (via Albert) van 4 kinderen, waarvan er twee (hoogstwaarschijnlijk) jong zijn overleden (zelfde voornamen). Zoon Tekke schonk hem 2 meisjes en 2 jongens (één jong overleden).

Bronnen:
http://www.allegroningers.nl
http://www.lidmatengroningen.nl
http://www.wikipedia.nl
– Het Koningrijk der Nederlanden voorgesteld in eene reeks van 136
naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten en beschreven
door J.L. Terwen (1813-1873), 1856 Herdruk 1979 B.V. Foresta te
Groningen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.