Joanje Hoven – herberg De Weer Stedum

De waarheid?

In de krant Nieuwsblad van het Noorden van 23 september 1929 staat het volgende artikel:

Maria Johanna Hoven herbergierse

Ik kwam het tegen bij een zoektocht naar mensen met de achternaam “Hoven”, echter deze Joanje kwam me onbekend voor. Verder onderzoek leverde het volgende op.

Evert Harkes Hoven en Johanna Berends Nienhuis/ Nieuwhuis

Evert en Johanna trouwen in Bedum op 26 oktober 1825 als hij 40 en zij 30 jaar oud is, waarbij twee kinderen zijn geëcht, t.w. Harke Evert (geboren Alkmaar 1824) en Berend (geboren Bierum 1825). Tijdens het huwelijk zijn nog geboren Leendert (geboren 1827 Stedum), Jan (geboren Stedum 1829) en Maria Adriana (geboren Stedum 1832).

Evert wordt afwisselend kastelein, landbouwer en herbergier genoemd. Het lijkt erop dat de beide beroepen (kastelein en herbergier vat ik onder één noemer) tegelijk werden beoefend, zoals mag blijken bij de aangifte van de geboorte van Jan Hoven (“van beroep landbouwer en kastelein”).

Helaas voor hem werd op 15 of 16 maart 1837 tijdens de keuring van dekhengsten binnen de Heerepoort “ten Huize van J.H. Copinga”, een 3 jarige hengst met een zwarte bles afgekeurd. In 1851 heeft Evert een premie van fl.200,- gewonnen voor een zwarte 3 jarige hengst, dus ook toen was hij nog actief in het boerenwezen.

De zoons volgden hem niet in zijn voetsporen, ze werden respectievelijk ijzersmid, kuiper/wagenmaker/herbergier/timmerman en schuitevaarder/broodbakker. Van Jan, die ongehuwd stierf, is geen beroep bekend.

Evert overlijdt op 21 mei 1865, Johanna ruim 30 jaar later op 29 januari 1886, beiden te Stedum.

Herberg de Weer

Evert Harkes Hoven heeft, naar ik mag aannemen, de herberg de Weer onder Stedum jarenlang bestiert met zijn zijn vrouw (in haar overlijdensakte is vermeld als beroep kasteleines). In ieder geval bestond de herberg in december 1850 al, zo blijkt uit een aankondiging van de verkoop van enkele verervende beklemmingen in Herberg de Weer, onder Stedum.

Op 11 juni 1851 kwam de herberg in het nieuws met het volgende bericht:

Stedum 11 Junij. Op den 9den dezer had er bij de herberg de Weer onder Stedum eene harddraverij plaats, zoo als er in dit gewest thans dagelijks plaats hebben, en die zoo als gewoonlijk in de beste orde afliep. Des nachts echter tusschen 2 en 3 ure, toen drie gunstig bekende jongelingen huiswaarts keerden, werden zij, zoo men zegt, onverwachts aangevallen door één persoon, die met een mes of ander snijdend werktuig gewapend, aan twee hunner belangrijke wonden toebragt, zoodat men voor het leven van een dezer jongelingen beducht is. Omtrent de oorzaken is niets bekend, worden deze zaak door de justitie ijverig onderzocht.

Vanaf 1906 wordt er in de kranten gesproken van Café de Weer, met als eigenaar K. Duursema. Zou rond die periode de familie Hoven uit het herbergierschap gestapt zijn? Volgens het krantenartikel heeft Joanje Hoven tot 1916 er gewoond.

Onjuist

In het krantenartikel hierboven staan een aantal dingen, die niet correct blijken bij controle.

  • Joanje is niet geboren als Maria Johanna, maar heette volgens de geboorteakte Maria Adriana. Wellicht is ze in de volksmond genoemd naar haar moeder: Joanje.
  • Evert had niet twee, maar 5 kinderen!
  • Jan is overleden op 15 november 1916, Maria Adriana sloot haar ogen definitief op 17 november 1916

Familie

Van haar broers Harke en Leendert weten we dat ze respectievelijk 65 en 70 jaar zijn geworden (overleden in 1889 en 1897). Van Berend ontbreekt elk spoor na het huwelijk in 1883 van dochter Johanna Hoven. Zoals gemeld zijn Jan en Maria Adriana overleden in 1916.

Conclusie

Vertrouw niet blindelings op wat je leest, maar check, check en dubbelcheck, mocht je bezig gaan met genealogisch of ander onderzoek!


Bronnen:
– www. delpher.nl
http://www.allegroningers.nl

2 gedachten over “Joanje Hoven – herberg De Weer Stedum

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.