Jan van Weerden en Christina Smiths, een bijzondere trouwinschrijving in Brakel

Brakel, 13 september 1748

Bij het zoeken naar voorouders van een bekende kwam ik onderstaande inschrijving in. Onder elke foto staat een getypte versie.

Voorwaarden

“Ik ondergeschrevene belove hier voor het alsiende oog van de Hooggedugte en RegtVeerdige Godt nimmermeer eenige acties of bijgelovigheden van den roomse Godsdienst te maken, te doen of te geloven, nog hijmelijk nog openbaarlijk, maar gaan af den roomse Godsdienst en kerke, als een Godsdienst opgevult met valse wonderwerken en leeringen ja ook overleveringen des mensen. En omhelsen met all mijn Hert opregtelijk en ongedwonge de Gereformeerde Godsdienst en Kerke om daar inne te leve en te steven, hopende en biddende dat Godt mij de genade sal verlene om een waragtig lidmaat van de ware Gereformeerde religie en dies volgens Christi Kerke te mogen zijn. en beloven tot den eijnde neerstig in de Gereformeerde Kerke te kome en ook te leeren en mij te laten onderwijsen in de leeren der Gereformeerde religie.
En ten blijke van de suijverhijt mijnes voornemens en verfoejing des roomsche Godsdienst, soo doe mij

Vervolg voorwaarden

Godt alle oordelen en tegenspoeden in mijn aangegane huwelijk ontmoeten en ik lade op mij alle de gedreijde oordelen en straffen die Godt in sijn Hijlig woord bedreijgt over mij naar Ziel en lighaam soo hier in de tijd als hier namaals eewiglijk, indien ik ooijt den Gereformeerde Godsdienst verlaten en soo doende den Heere Jesus verlochenen, Godt hoop ik maake mij getrou’ en stantvastig tot den eijnde toe opdat ik Sijne regtveerdige toorn niet mag op mij laden en ten blijke van de suijvere geneigtheijt mijne herte soo heb ik de selve eijgenhandig ondertekent actum Brakel den 13 7ber [lees: september] 1748. Dit merk x stelt Christina Smiths Getuijgende niet te konnen schrijven in mijn presentie
A. Drupper

Wij ondergeschrevene lieden geloven het is(?) te Jan van Weerde en Christina Smits naar Loevesteijn met ter woon te vertrekken, indien Christina Smits mijn vrou swanger mogte worden, ten eijnde daar te kind of kinderen geboren en gedoopt mogen worden ter ontlasting van de diakonij arme van

Vervolg voorwaarden en trouwinschrijving

Brakel, en indien wij bevonden mogten worde in onse belofte trouloos te wesen van het selve niet na te komen, dat onse kinderen voor geen inboorlingen gerekent moge worden van Brakel, en sullen den Predikant ook nimmer lastig vallen om het kind of kinderen te dopen, maar vastelijk bevindende met kinderen te sullen gezegent worden van Godt, naar Loevesteijn sullen gaen wonen als soldaat dier Compagnij. actum Brakel den 13 7ber 1748
Dit merk X stelt Jan van Weerden betuijgende niet te konnen schrijven
Dit merk + stelt Christina Smiths in mij present
A. Drupper

Ano 1748 Den 13 7ber: sijn daar op in ondertrou opgenomen Jan van Weerden J:M: [lees: jonge man] geb. alhier en soldaet in de Compagnie van den Collonel Hardenbroek tot Loevesteijn met Christina Smits J:D: [lees: jonge dochter] geb. tot Dusseldorp en wonende alhier.

Jan van Weerden en Christina Smit(h)s

Jan en Christina trouwen in Brakel op 13 september 1748. Anderhalf jaar later laten ze hun kind Jenneke dopen in Brakel, t.w. op 15 februari 1750. Achter haar doopinschrijving staat “obiit” vermeld, dat houdt in dat het kind overleden is.

Doopinschrijving Jenneke 1750

Ondanks verder onderzoek in diverse archieven naar Jan van Weerden en Christina Smit(h)s zijn er geen sporen meer gevonden van dit echtpaar.

Kolonel Hardenbroek

Jacob van Hardenbroek is geboren omstreeks 1678 en overleden 20 augustus 1759. Hij trouwt met Catharina Sijes en krijgt (o.a.) de kinderen:
– Agatha Jacomina, gedoopt 20 februari 1724 Loevestein
– Anna Cornelia, gedoopt 18 juli 1728 Loevestein
– Anna Cornelia, gedoopt 28 mei 1730 Loevestein
– Gijsbert, gedoopt 19 augustus 1731 Loevestein

Hij werd 6 november 1709 kapitein in het regiment van luitenant-generaal van Amelisweerd en was in dezelfde rang in het regiment van l’Abadie benoemd tot kapitein van de gedetacheerde compagnie voetknechten in garnizoen op het fort Loevestein.
20 April 1725 was hij commandeur op Loevestein
15 Juni 1735 luitenant-kolonel-titulair en majoor-effectief in het regiment van de generaal-majoor van Spaen
21 Maart 1740 luitenant-kolonel in het regiment van de kolonel Pieter Conrad van Leyden
20 Maart 1748 kolonel in het regiment van den luitenant-generaal van Leyden
Hij wordt het laatst genoemd in den Staat van Oorlog van 1751.

In 1749 had hij met zijn vrouw Loevestein verlaten en zich te Heeswijk en Dinther gevestigd.


Bronnen:
http://www.genver.nl
http://www.familysearch.org

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.